Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.


  • handel towarami masowymi – surowcami, tworzywami i wyrobami hutniczymi na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • handel surowcami energetycznymi, w tym biomasą;
  • logistyka – organizowanie przewozów transportem kolejowym i samochodowym;
  • wynajem nieruchomości, maszyn i urządzeń.

Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.


Polska Unia Dystrybutorów Stali
Grupa CZH S.A.   40-955 Katowice
ul. Lompy 14
tel.: +48 32/731 33 33
fax.: +48 32/731 33 32
e-mail: info@czh.pl
NIP: 634-013-41-51
REGON: 000025922
Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000075706
Kapitał zakładowy: 115.740.000 PLN
Kapitał wpłacony: 115.740.000 PLN
Copyright Grupa CZH S.A. projekt i realizacja  Agencja WMC